Mats Lydén
Utbildning Valands konsthögskola 1977-79. Konsthögskolan, Stockholm 1979-82. Separatutställningar i urval: Svenska Bilder, Galleri Argo, Galleri Axlund, Thielska Galleriet, Stockholm. Galleri Aveny, Göteborg. Gävle Konsthall. Representerad: Statens Konstråd, Svea Hovrätt Stockholms läns landsting, samt övriga landsting, kommuner och privata samlingar.

2003-09-06 ->
2003-09-21
Klicka på bilden för att se en större version.
= Såld
 
 
Avers
39x62
 
Anhalt Modigliani
58 x 90
 
Natt
90x120
Dyning
81x107
Venus
41x56
 
Månsken
29x41
 
På hyllan
64x72
 
Domherrar
26x35
 
Maskrosor
29x20
 
Lok
26x39
   
 
 
   
   Galleri Aveny    Kastellgatan 19, 413 07 Göteborg    Tel: 0708 - 16 26 22    info@galleriaveny.se