Annecatrine Lindström
Utbildad 1969-73 Konstindustriskolan, samt påbyggndad HDK, Göteborg 1996. Offentiliga uppdrag: Servicehuset Kalkonen, Gamlestadens Ungdomsmottagning, Kärra Husläkarmottag ning. Representerad: Statens Konstråd samt ett flertal lands- ting, kommuner och privata samlingar.

2016-04-21 ->
2016-05-15
Klicka på bilden för att se en större version.
= Såld
 
 
 
Ruter
36x21
Penséer
60x50
 
Flykten
105x95
Blommor
35x22
 
Lupiner
39x39
 
Svart tulpan
60x60
Skog
95x90
 
Havet
70x75
Svarta blommor
50x50
 
Glänta
32x28
 
Kruka
60x60
 
Sken
58x45
 
Blommor I
60x60
Vindflöjel
110x67
 
Grind
48x48
Aning
48x48
 
Mormors spets
65x60
Skimmer
90x70
 
Vatten
35x32
   
 
 
   
   Galleri Aveny    Kastellgatan 19, 413 07 Göteborg    Tel: 0708 - 16 26 22    info@galleriaveny.se